SANA SIĞINIRIM RABBİM!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

Âcizlikten, tembellikten,

Sana sığınırım Rabbim…

Kötülüğe modellikten,

Sana sığınırım Rabbim…

 

Cimrilikten, korkaklıktan,

Döneklikten, oynaklıktan,

Kuraklıktan, çoraklıktan;

Sana sığınırım Rabbim…

 

«Fayda vermeyen ilimden»

Gaflete düşen dilimden!

İnfâk etmeyen elimden!

Sana sığınırım Rabbim…

 

Yaşlılıktan, güçsüzlükten,

Sefihlikten, aymazlıktan,

Gariplikten, yalnızlıktan;

Sana sığınırım Rabbim…

 

Makbul olmayan amelden,

Yanlış atılan temelden,

Sükûtî’yim her engelden;

Sana sığınırım Rabbim…