İLÂHÎ ADÂLET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sabreyle, ey mazlum, zulmetmez kader;

Gün gelir cennete dönüşür keder.

Yaktığı cehennem yutar zâlimi,

İlâhî adâlet tecellî eder!..