SANA, SENDEN YAKIN SÜBHÂN’I VARDIR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Gönül, hakir görme bu garip kulu;

Başında devreden devrânı vardır!..

Özünde açılmış, mârifet yolu;

Yükünde bir ömrün mîzânı vardır!..

 

Yokluğu tevekkül, çilesi sabır;

Bağrını eritmiş, çektiği kahır!..

Emânet sırtında, dağlardan ağır!..

Yedi nefs içinde tûfânı vardır!..

 

Takvâyla bürünmüş, edeple yunmuş;

Hilkatin maksadı rûhuna konmuş!..

Bir aşkın sesini, âleme sunmuş;

Ney gibi inleyen, beyânı vardır!..

 

Bu seyr u sülûkta, duymuş ervâhı;

Vahdete bağlamış, her güzergâhı!..

Âlemi eylemiş, gönül dergâhı;

Vuslat deryâsında, limanı vardır!..

 

Tevhidden renk almış, gül açmış yüzü;

Mevlâ’yı zikirdir; her sesi, sözü!..

Bir kulluk yükünü yüklenmiş özü;

Nefsine yön veren irfânı vardır!..

 

Bir levh-i mahfuzdan almış nasibi;

Övmüş, «Kulum!» demiş, mülkün «Sahib»i!..

Eğil, secdede duy sen bu tâlibi;

Sana, senden yakın Sübhân’ı vardır!..

 

12 Ekim 2023, Ankara