MAZLUMUN ÂHINI ALAN ZÂLİMLER

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

 

Mazlumun âhını alan zâlimler,
Bu zulmün hesabı sorulur elbet!
Masumun kanına dalan zalimler;
Hakk’ın silâhıyla vurulur elbet!

Her yerde akıyor, müslüman kanı,
Ölen müslümansa, değersiz cânı!
Feryat ile figan sarmış her yanı;
Kanlı elleriniz, kırılır elbet!

Firavun, Nemrut da sizin gibiydi,
Kin ile nefretin kefenin giydi!
Âkıbeti cehennemin dibiydi;
Adâlet mîzânı kurulur elbet!

Müttefikmiş, dostmuş, cümlesi yalan,
Maksat müslümanı eylemek talan!
Koynumuzda beslenen zehirli yılan,
Ayaklar altına serilir elbet!

Bozuldu mü’minin düzen dirliği,
Rabbim kaldır gözümüzden körlüğü!
Ne zaman sağlarsak îman birliği;
O zaman yeniden dirilir elbet!

Osman der: Müslüman, gelme oyuna,
Set çekelim tefrikaya, hâine!
Önem verin ilme, fenne, beyine;
Zâlimler böylece yorulur elbet!