NE OLSUN BU DÜNYÂ?!.

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Çıldırdı cehennem gibi âfet dolu dünyâ,

Mazlumları ezmekte felâket dolu dünyâ!

 

En saf, duru vitrin gibi en kirli dolaplar,

Şefkat adı altında da vahşet dolu dünyâ!

 

Zulmün yine kampanyası hırçın, kara, sinsi,

Kâfir keseler uğruna şiddet dolu dünyâ!

 

En devleri küfrün yine mü’min yörelerde,

Hunharca tepinmekte, cinâyet dolu dünyâ!

 

İnsanda meleklik yönü aldandığı gündür,

Şeytan gibi ellerde, ne lânet dolu dünyâ!

 

Her türlü oyun oynanıyor, türlü sınırda,

Cetveller elifsiz, ne ihânet dolu dünyâ!

 

İslâm diye kaç memleketin üstüne düşman,

Cellat gibi çullanmada, cinnet dolu dünyâ!

 

Şer aktörünün, yuh, dili mâsum, dişi kanlı,

Kātillere alkış dolu, şirret dolu dünyâ!

 

Milletlere yardım bu mudur? En kötü güçler,

Her gün gömüyor âcizi; zillet dolu dünyâ!

 

Ey Fâtih’in evlâdı, uyan, kendine gel, kalk,

Olsun yine en doğru adâlet dolu dünyâ!

 

Peygamber’in ahlâkını sen öyle yaşat ki,

Olsun yine baştan başa rahmet dolu dünyâ!

 

En güçlü güneş ol, şu karanlıkları durdur,

Olsun yine ay yıldızı izzet dolu dünyâ!

 

Ceddin gibi birgök gibi dik, yer gibi yâr ol,

Olsun yine devranda hidâyet dolu dünyâ!

 

Îman dışı her çâre harâb etti cihânı,

Hak şartı bu, olsun yine ahret dolu dünyâ!

 

Kim atsa çamur, sil onu, haykır şunu Seyrî:

İslâm’ladır ancak yine cennet dolu dünyâ!

 

30   Eylül 2015 Çarşamba 

 

vezin: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün