MİLLÎ KÜLTÜR

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

Bütün yönler batıya mı çıkıyor?

Bakışlar nereye, göz millî değil!

Bu odunlar kendisini yakıyor,

Bu nasıl bir yangın, köz millî değil…

 

Vatandaş gömülmüş kendi işine,

Ne götürsen az geliyor dişine!

Malazgirt’te popçuların işi ne?

Yaban kelimeler, söz millî değil…

 

Taşımaz dizlerim, dermanım hani?

Yerli malı diyen, fermanım hani?

Güneşle güreşen harmanım hani?

Buğday elden gelir, yaz millî değil…

 

Yozlarla dâvâm var iki âlemde,

Sözlerim meclisten içeri hem de,

Müslümanın bol olduğu ülkemde;

Erkekler değişmiş, kız millî değil…

 

Koca mâzî, destanlar var ardında,

Yoğrulalım insanlığın derdinde,

Millî mefkûrede, Türk’ün yurdunda;

Kumaşlar bozulmuş, bez millî değil…

 

Güllerin yerini alıyor diken,

Haramlar, bid‘atler bizleri çeken,

Mûsıkî âşığı bir millet iken;

Kafamızı döven, saz millî değil…

 

Hasret ile yâd ederken hep dünü,

Celîl’im kaybetme sen de bugünü!

Misafirsiz geçmezken tek öğünü;

Tavuk millî değil, kaz millî değil…