DÖRTLÜKLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

 

 

KURT MU SUÇLU, KUZU MU?

 

Kusura bakma da safsın, semesin,

Tilki çizmiş plânını kümesin.

Mahkemede mülkün temeli yoksa,

Kurtlar kuzuları neden yemesin?

 

BU KİN NİÇİN?

 

Koyunu, kuzuyu verip de kurda,

Çoban kılığında dolaşma burda.

Sütün mü, mayan mı, kanın mı bozuk,

Kinin nedir; bu millete, bu yurda?

 

SAKIN İNANMA YAVRUM!

 

Her çeşmenin başında, zavallı susuz kalır.

Denize de daldırsa, delik helkesi dolmaz.

Sakın inanma yavrum, benden sana nasihat;

Sözü yalan olanın yemini doğru olmaz.

 

EKRANLAR ATIŞ SAHASI

 

Zihnen köle eder, ahlâken çözer,

Kimini yok sayar, üstünü çizer.

Nice alçak ve ahlâksız diziler,

Ekranda toplumu kurşuna dizer.

 

UKALÂ TİPLER

 

Sürülmeyen tarlanın, otları ukalâdır.

Kurtla ortak çobanın, itleri ukalâdır.

Bu devirde bu böyle, pespaye putperestin,

Kendinden daha alçak putları ukalâdır.