ARZIM YÜCE DÎVÂNA

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 Yüce Rabbim yardım et, ne belâysa başımda,
Özde tâkat kalmadı, kan doldu gözyaşımda,
Ebâbillerin gönder, küfürle savaşımda;
Nerde bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!

Türk «Hakk’ın kılıcı»ysa, hakkınca keskin eyle!
Ver eski haşmetini, cihânı teskin eyle!
Gücünü düşmanına her dâim baskın eyle!
Nerde bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!

Uyandır milletimi, bu gaflet uykusundan,
Dalâlete düşürme, kâfirin korkusundan,
Zaferleri umalım Peygamber ordusundan;
Nerde bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!

Biliyorsun kaç asır, duyulmuyor sesimiz,
Daraldıkça dar gelir rûhuna kafesimiz…
Türlü ihânetlerle kesildi nefesimiz,
Nerde bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!

Doğu Türkistan Türk’ü inim inim inliyor,
Kırım, Kerkük, Karabağ «kurtar!» diye ünlüyor,
Keşmir, Kudüs, Myanmar çığlık sesi dinliyor,
Nerede bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!

Kur’ân’ı okuduk da hükmünü yaşamadık,
Rasûl’ün Sünnet’iyle gürleyip coşamadık;
Niyazkâr kulun olup, yardıma koşamadık;
Nerde bir zulmet varsa, mazlumları setreyle,
Nerde bir vahşet varsa, zâlimleri kahreyle!