YÜRÜ!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

 

Niyetin hak, hedef açık, yol belli,

Haydi oğul, seller gibi ak, yürü!

Dünün ayân, yarın meçhul, hâl belli,

Gün doğmadan, ufuklara bak, yürü!

 

Allah aşkı kāim olsun özünde,

Hak kelâmı virdin olsun sözünde,

Canlar cânı Gül Rasûl’ün izinde;

Hep ileri, şimşek gibi çak, yürü!

 

Mevki, makam, şöhret kalbi çelmesin,

Gafil olma, hasmın sana gülmesin!

Geri bakma, ister kimse gelmesin;

Müstakîm ol, dâim başın dik, yürü!

 

Ayağını sağlam bas ki kaymasın,

Hâinler altını gelip oymasın,

Sırrını fâş etme, kimse duymasın;

Nusretini lutfeylesin Hak yürü!

 

Son umudu sensin aziz milletin,

Vatan senin, devlet senin devletin,

Pes edersen bil ki âkıbet çetin;

Menzil seni bekler, haydi kalk yürü!

 

Söylemekle olmaz, önce hâl göster,

İnancını yaşa, örnek ol göster,

Teşvik et, gayret ver, sonra yol göster;

Milyonları sen peşine tak yürü!

 

Kul Hakkı der; sakın kalma gümanda,

Umut et, umut ver, aynı zamanda,

Sefer için son çıktığın limanda;

Gerekirse gemileri yak yürü!