GÖRMEDİN.. GÖRSEYDİN EĞER!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Bütün âlemlerin Rabbi olan «Allâh»ın murâdı ve hükmü üzere, yüce bir muhabbetle var oluş ezelinden yüce bir aşk ebediyyetine doğru «Allah»tan yine «Allâh»a yola çıkıp O’nun sonsuz rızâsını ve vuslatını gece-gündüz kulluk gayretiyle kazanmaya geldiğimiz bu fânî tarlanın «Allâh»’a dönüş rotasında bize sermedî bir rahmet ve cennet olacak tüm hazırlıklarımızı ihlâs ve sevda ile edâ etmenin şuur ve şevki içinde gönülleri mutmain eden tek sır olarak her dâim «Allah, Allah, Allah» zikri etrafında bulut bulut yoğunlaşan hikmet, hakikat, feyiz ve ilhamlara âcizâne bir ayna, ince bir tefekkür ve muhasebe… Ebced değeri «Allah» lâfzına tekabül eden 66 beyit…

 

Görmedin.. Ağlar idin gurbeti görseydin eğer,

Görmedin; çağlar idin hasreti görseydin eğer!

 

Görmedin; önce nedir, sonra nedir, ey fânî,

Keyfe dalmazdı nefis, dehşeti görseydin eğer!

 

Görmedin, zelzeleler korku salarken bugüne,

Yatamazdın, gelecek âfetgörseydin eğer!

 

Görmedin, gün boyu dünyâya yem oldun, uyudun,

Uyumazdın azıcık ahreti görseydin eğer!

 

Görmedin, sen yine şerbet diye daldın günaha,

Kesseler dalmaz idin, illetgörseydin eğer!

 

Görmedin, bir kına sandın şu cehennem korunu,

Şaşı etmezdi belâ, cenneti görseydin eğer!

 

Görmedin, yok ki huzur zevki helâlden başka,

Tatlı gelmezdi haram, külfeti görseydin eğer!

 

Görmedin ay denilen aynayı, saptın geceye, 

Perde olmazdı güneş, zulmeti görseydin eğer!

 

Görmedin gerçeği, zannındaki süs boğdu seni, 

–Aynı girdap, der idin, kasvetgörseydin eğer! 

 

Görmedin hiçliği, bir tanrı kesildin, oysa,

Kul olurdun yaratan kudretgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Görse idin, nanköre çıkmazdı adın,

Şükrederdin sayısız nîmetgörseydin eğer!

 

Görmedin omza konan yükleri; –Boş ver be, dedin, 

Diyemezdin, şu biten müddeti görseydin eğer!

 

Görmedin; kendine mecbur sanıyorsun Hakk’ı,

Hıçkırırdın bu kadar gafletgörseydin eğer! 

 

Görmedin.. Köhne mezarlıkta şımarmazdı akıl, 

Dirilirken yaşanan cinnetgörseydin eğer!

 

Görmedin, orda değil, burda hazırlık oraya,

Köprüden düşmez idin hâleti görseydin eğer!

 

Görmedin cancağızım! Nefsine göz yummazdın,

Saçı, birden, ak eden şiddetgörseydin eğer!

 

Görmedin: –İşte kıyâmet, diye hoplardı yürek,

Rûz-i mahşerdeki cız hiddeti görseydin eğer!

 

Görmedin, sönmez alevler, ne imiş nâr-ı Hudâ,

Görecektin kavuran ibretgörseydin eğer! 

 

Görmedin.. Bin bir inat, şüpheye daldın, heyhat,

Can verirdin apaçık âyeti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Yalpaladın tehlikeden tehlikeye,

Kurtulurdun nebevî sünnetgörseydin eğer!

 

Görmedin, anlamıyorsun.. Damarın çatlardı,

İki dünyâdan ağır sıkleti görseydin eğer!

 

Görmedin; yar diye ağyâra kapıldın gittin,

Dışa kaymazdı gözün, sîretgörseydin eğer!

 

Görmedin; kaydı bakış, kalbi karanlık şekle,

Nûr olurdun, içi nur sûretgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Maske cilâsıyla çürüttün rûhu,

Çürümezdin kanayan gayreti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Kendini ispat mı olur yanlış adım?

Ayak olmazdı başın, izzeti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Bülbülü pis sahne yalanlarla yedi,

Rengi solmazdı gülün, nefretgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Ansız ölümden yana titrek bu ömür,

Caka satmazdı beden, son seti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Toprağın altında nasıldır devran?

Yere batmazdı zekâ, zilletgörseydin eğer!

 

Görmedin; sırt dayadın kibre.. Mum eylerdi seni,

Son nefes cân eriten zahmetgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Kaç kere uydun şu rezil şeytâna?

Bir defâ uymaz idin, lânetgörseydin eğer!

 

Görmedin, anlamadın; bilgili sandın seni sen,

–Câhilim ben, der idin, hayreti görseydin eğer!

 

Görmedin; –Bence, diyorsun, utanırdın demeye,

Hükm-i Mevlâ’daki öz hikmeti görseydin eğer!

 

Görmedin, vesvese öttün Yaratan hakkında,

Lâl olurdun tuş eden heybetgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Haddi aşıp sen de taşar mıydın hiç?

Taşamazdın toz eden kuvvetgörseydin eğer!

 

Görmedin, çığlık olurken bu hayat, sıçrardın,

Teneşirden öte zor uzleti görseydin eğer!

 

Görmedin, koşsa yorulmazdı özün, bıkmazdı,

Çöpe dönmezdi yüzün, müsbetgörseydin eğer!

 

Görmedin, kör kesilip sırlara çöl çöl baktın,

Yeşerirdin şu yağan rahmetgörseydin eğer!

 

Görmedin fazlı, yuvarlanmaz idin pintiliğe,

Azalırken çoğalan servetgörseydin eğer!

 

Görmedin bağrı susuz çöldeki çatlak dudağı,

Su verirdin, verilen kısmetgörseydin eğer!

 

Görmedin, yalnız olan herkese düşman dolu çağ,

Dost olurdun şu yetîm ümmetgörseydin eğer!

 

Görmedin mâtemi, mahrumları hakkıyla, niye? 

Gamsız olmazdı için, minnetgörseydin eğer!

 

Görmedin, sancı dedin çâreye, çektin nice yuh,

Sabrederdin, çileden lezzetgörseydin eğer!

 

Görmedin, yağsa musîbet, diyemezdin göğe of,

Ağlatıp gonca eden hasletgörseydin eğer!

 

Görmedin gizli şikâyetleri, düşmezdi çenen,

Ne desen susturacak huccetgörseydin eğer!

 

Görmedin derdini, dermânını, ey hasta beşer,

Acı gelmezdi kader, gāyeti görseydin eğer!

 

Görmedin, hayran olup mikroba, sevdin virüsü,

Sevemezdin, kan içen şirretgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Bal dedi can zehrine ağzın, ne tuhaf,

Tükürürdün yutulan nâletgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Kahrı lütuf, lutfu kahır zannettin,

Hep vefâdır şu cefâ, ülfeti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Hak sözü bâtılla karıştırdın çok,

Hiç karıştırmaz idin, tıyneti görseydin eğer! 

 

Görmedin.. Güçlü sanıp azcini, nemrutlaştın,

Ürperirdin, kül eden haşyetgörseydin eğer!

 

Görmedin çarkı, dönüştün ukalâ bir cüceye,

Yücelirdin, severek hürmetgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Secdede tâ toprak ederdin başını,

Sana gökten sunulan hizmeti görseydin eğer!

 

Görmedin.. Tevbe ederdin, süpürürdün şirki,

Tüm cihanlarda Ehad nisbeti görseydin eğer!

 

Görmedin, bir sürü puttan geçerek Rabbini tam,

Tam görürdün bire bir vahdetgörseydin eğer!

 

Görmedin bir kerecik, hiç demedin; –Rûhum yok,

–Var eden var, der idin, kesreti görseydin eğer!

 

Görmedin, parçalıyor her yöne bir başka heves, 

Kıbleden kopmaz idin, dâvetgörseydin eğer!

 

Görmedin dengeyi, savruldu terâzî kefesi,

Sağ ve sol şaşmaz idin, elbeti görseydin eğer!

 

Görmedin tartıyı, her hâli hesâb eylemedin,

İğrenirdin leş olan gıybetgörseydin eğer!

 

Görmedin kendini, ettin şu hayâlin kölesi,

Şâh olurdun sen esas rağbetgörseydin eğer!

 

Görmedin; hem şerefin hem de ilâcın, mîrâc,

Şan dokurdun, okunan kāmetgörseydin eğer!

 

Görmedin, görmelisin bahçe-i Kur’ân ne güzel,

Taç giyerdin, göz açan ru’yeti görseydin eğer!

 

Görmedin, sen de görürdün görenin gördüğünü,

Görmenin gökte nedir kıymeti, görseydin eğer!

 

Görmedin, sâdece duydun ezelî cümleleri,

İşitirdin ebedî sohbetgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Hazret-i Allah ve Rasûlullâh’a,

Kuş olurdun be gönül, hicretgörseydin eğer!

 

Görmedin.. Aşkımızın bayramıdır vakt-i ecel, 

–Dem bu, derdin, ölünen halveti görseydin eğer!

 

Görmedin; görmeye bak göz göze Seyrî olarak, 

–İşte, derdin; o güzel! Hazret’i görseydin eğer!

 

28 Kasım 2011 Üsküdar-17 Temmuz 2023 Sancaktepe 

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)