ÖTELERDEN ÖTELERE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

-Eşim, Gülser ARAZ’ın rûhuna ithâfımdır-*

 

Hasret yaktı, kor bağrımın özünü;

Canda buldum, ötelerin izini!..

Bir sevdanın, mahrem kalan yüzünü;

Aşk ufkuma, serip durdun ey gönül!..

 

Devran döner, vâde dolar, yaş geçer;

Bu aşk çarkım nefs işleyip, yol seçer!..

Son menzilden kervan kalkar, yük göçer;

Bir hoş cânı, yola verdin ey gönül!..

 

Kim duyar ki, mahşer kopar içimde;

Gözyaşlarım «sabır» söyler göçümde!..

Bir rüyamı akıl almaz biçimde;

Hikmet ile hayra yordun, ey gönül!..

 

Hak yolunda, «kulluk» gerek bir kula;

Nur nefesin, can seyrinde yol bula!..

Nefsini bil, bil ki bu can kurtula;

Ömür derip, ömre serdin ey gönül!..

 

«Vuslat» dedi, sır kesildi her sözüm;

Ney içinde âhla yandı aşk közüm!..

Her mihnete katlandıkça can özüm;

Aşk derdimi, derde sordun ey gönül!..

 

Arş eğilmiş, gök bezenmiş, yer döşek;

«Hakk’ı» söyler şekil, mânâ, renk, âhenk!..

Hak yolunda, yeşerdikçe son dilek;

Hak’tan gelip, Hakk’a erdin ey gönül!..

__________________________

* Elazığ Harput eşrâfından, Kādirî meşrepli kırk beş yıllık eşim Gülser ARAZ, 28 Temmuz 2023 tarihinde, Cuma günü
sabah namazında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Gönül dostlarımdan, kendisine bir Fâtiha okumalarını diliyorum.

 

9 Ağustos 2023, Ankara