MÜKEMMEL ŞAHSİYET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Merhabâ ey nur saçıp nûr eyleyen,

Merhabâ ey gönlü mâmûr eyleyen!

 

Merhabâ ey ins ü cin peygamberi,

Merhabâ ey câna cennet rehberi!

 

Merhabâ ey en muazzez haysiyet,

Merhabâ ey en mükemmel şahsiyet,

 

Merhabâ ey en katıksız sâfiyet,

Merhabâ ey en mübârek âfiyet!

 

Merhabâ ey affı engin merhamet,

Merhabâ ey gönlü zengin mağfiret!

 

fâilâtün / fâilâtün / fâilün