DERMANSIZ DERTLERE SALMA ALLÂH’IM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

 

Umudu kendime kılavuz ettim,

Dermansız dertlere salma Allâh’ım!..

Her gece sabaha dek niyaz ettim,

Dermansız dertlere salma Allâh’ım!..

 

Yıldızlara kardeş oldum, dost oldum,

Yârenlere kanat oldum, post oldum,

Erenlere mâil oldum, mest oldum;

Dermansız dertlere salma Allâh’ım!..

 

Yıllar akıp gitti set çekemedim,

Sırrımı kimseye pek dökemedim,

Nefsim çelik gibi hiç bükemedim!

Dermansız dertlere salma Allâh’ım!..

 

Zafer nedir? Bilemedim, tatmadım,

Mutluluğun ellerinden tutmadım,

Sükûtî’yim bir menfaat gütmedim;

Dermansız dertlere salma Allâh’ım!..