HİKMET ARIYORUZ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

Bize iki dünyada da,

Geçer servet arıyoruz.

Râzıyız her helâl tada,

Tatlı sohbet arıyoruz.

 

İhlâs olmalı özünde,

Şavkı vurmalı yüzünde,

Fânî olan yeryüzünde;

Bâkî devlet arıyoruz.

 

Yaşananlar filim değil,

Öğretilen bilim değil,

Yalan yanlış ilim değil;

Gerçek hikmet arıyoruz.

 

Yalnız Rabbin kulu olan,

Kur’ân ile dolu olan,

Peygamber’in yolu olan;

Güzel haslet arıyoruz.

 

Duâların şuâsında,

Mazlumların nidâsında,

Büyüklerin duâsında;

Saklı cennet arıyoruz.

 

Vatanıma değer katan,

Ceddinin nabzıyla atan,

Cehennemden uzak tutan;

Hakk’a davet arıyoruz.

 

Bu âlemde var mı rahat?

Celil nedir ölmez sanat?

Biraz huzur, biraz sıhhat

Biraz himmet arıyoruz.