AŞK İLE UÇTU GİTTİ

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com – Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com 

 

 

 

5 Ağustos 2023 cumartesi günüydü. 86 yıllık bir hayata on ömür sığdırmış gibi dopdolu hatıralarla, hizmetlerle, gayretlerle, îman ve aşk dağarcığıyla sonsuzluğa doğru kanat açtı.

 

Osmanlı kültürüyle yetişmişti. Vakur bir şahsiyetti. Hâfız-ı Kur’ân’dı. Ârif bir şairdi. Emekli müftüydü. Hepsinin ötesinde güzel bir gönül insanıydı, sohbet ve muhabbet ehliydi. Bağrı daima aşk-ı ilâhîyle yanardı.

 

O, bizim İlhan ARMUTÇUOĞLU hocamızdı, hem de dedemizdi.

 

Çocukluğumuz onun kanatları altında geçti. Bildiklerimizin temel harmanı hep onun kanatları altında gerçekleşti. 

 

İlâhî aşkı terennüm eden bülbül dilinin her daim bize açık olan o şefkatli kanatları, şimdi sonsuz yolculuğa açıldı:

 

Aşk ile uçtu gitti.

 

Zaten aşkı tarif ederken;

 

“–Aşk, mâlum Arapçadır ve;

 

ع ش ق

 

harfleri ile yazılır. Buna binaen gerçek âşık olmak için;

 

ع Ayn’ın ağzında ezilip, çiğnenmek,

 

ش Şın’ın testeresinde biçilmek ve 

 

ق Kāf’ın karnında yoğrulmak gerekir.

 

Ömrü boyunca bu merhalelerden geçmeyen kimse, âşık olduğunu ispat edemez.” derdi.

 

Dediği gibi de yaşadı ve böyle bir aşk ile uçtu gitti.

 

Gerek dostlarını ziyaret, gerekse ihvan kardeşleri ile sohbet ve hasbihâl gayesi ile seyahatlerde bulunur ve bu seyahatlerden büyük bir huzur duyardı. İhtiyarlık deminde bu seyahatlerin hasretini dile getirirdi:

 

“–Gençliğimizde daha fazla yolculuk yapardık. «Yollar hiç bitmese!» derdik. Çünkü her gittiğimiz yerde; sadece Allah için sevdiğimiz kardeşler ile bir araya gelir, faydalı mevzuları konuşur, sohbet ve zikirler yapardık.” 

 

Şimdi işte böyle hasret ile ebedî vuslatın gerçek seyahatine çıktı, aşk ile uçtu gitti.

 

Hâsılı hepimizin şahidlik ettiği güzel bir yaşayış ile;

 

Hak erenler mezhebinde bir ömür yâ Hak dedim…

Gündüzüm halk hizmetinde giceler yâ Hak dedim…

Nâm ü şâna meylim olmaz bir isimsiz dervişim!..

Âkıbet Namnam fakîri, bekçiyim yâ Hak dedim!..

 

diyerek, aşk ile uçtu gitti.

 

Mübârek rûhu için üç İhlâs-ı şerif ve bir Fâtihâ-i şerîfe.