ÂŞIK O Kİ…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Âşık o ki, mest olduğu sevdâda ayılmaz,

Âşık o ki, dünyâ dolu yaldızla bayılmaz,

Seyrî hele sevmişse ezelden onu cânân

Âşık buna can vermese îmanlı sayılmaz!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

 

19 Ekim 2010 Üsküdar