KENDİNİ YAKANLAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Kâfirin kalbi de kör, bir de karanlıkta bakar,

Özde Kur’ân’ı değil, kendini aslında yakar!

Bin kâğıt yansa da, Allah sözü Kur’an, yanmaz,

Sûr’a yaklaştı cihânın sonu, kim uslanmaz?

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                                (fa’lün)