ABDÜLBÂKÎ ORAL AĞABEYİN VEFÂTINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

23 Haziran 2023 Cuma günü vefat eden Abdülbâkî ORAL Ağabeyin vefâtına; 

 

Dervişlikle dolu ömrün sonunda, 

Mübârek Zilhicce, Cuma gününde, 

Fânîden Bâkî’ye vuslat güzel şey!

Göçtü Rabbe Abdülbâkî Ağabey.     +220

Hakk’ın neşri için oldu seferber, 

İsmini elifle, saydım beraber,      +1

Vefâtına hadis verdi tarihi:

«ed-Dâllu ale’l-hayr kefâilihî…»  1223+221: 1444

عَبْدُ الْبَاق۪ي

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه۪

“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim, 14)