ABDÜLBÂKÎ ORAL

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

 

-Ankara’nın mânevî çınarlarından merhum Abdülbâkî ORAL Ağabeyin Hâtırasına-

Ankara akın etti, Allah rahmet eylesin!

Bâkî’nin kulu ismi, fânîliği neylesin!

Düğün, cenâze, sohbet, hastaları ziyaret,

Ümmet nasıl olunur, Bâki Amca söylesin!

Lokman Hekim misâli, derdi olanı bulur,

Bâkî kalan kubbede, hoş sedâ böyle olur.

Altınoluk elinde dere tepe dolaştı,

Kime ulaşabilsem, gönlündeki telâştı,

İnşallah Nebî ile komşuluğa ulaştı!

 

Omzumuzdan yâ Rabbî! Koca bir çınar geçti,

Rasûlü’nün izinde hizmet ömrünü seçti.

Ahrette cennetinde beraberlik bekleriz,

Lâyık değiliz ammâ, biz onu sevdik deriz!

 

Mübârek rûhu için 1 Fâtiha 3 İhlâs…