GÜNEŞ BATMAK ÜZERE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Gurûba yaklaştı ömrün güneşi,

Şu karşı dağlardan aştı aşacak!

Üst üste yığıldı dünyanın işi,

Bitmeyince aklım şaştı şaşacak!

 

Can kusurlu çıktı itaatinde,

İsabet bulmadı kanaatinde,

Zerreler azaldı kum saatinde;

Son tane boğazdan düştü düşecek!

 

Çağlayıp gidiyor hayat ırmağı,

Bend olmaz önüne, bilmez durağı,

Damla damla doldu ecel bardağı;

Gelen son katreyle taştı taşacak!

 

Bu devrâna tevdî ettim nazarı,

Beyhûde dolandım gezdim pazarı,

Yalnızlık mekânım olan mezarı;

Dostlarım toplanıp eşti eşecek!

 

Kul Hakkı, iyi bak önden gidene,

Gerçeği gör, bağlı kalma «neden»e,

Besleyip durduğun fânî bedene;

Mekânında kurtlar üştü üşecek!