GEL, AŞK İLE YAKLAŞ O’NA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

 

Gönül, yol al bu dergâhta;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

Vuslatı duy secdegâhta;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

 

Bu yol ince, derin, duru;

«O’nu» söyler yaş ve kuru!..

Duy, O’nadır bu tazarrû;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

 

Vefâ göster, tut sözünü;

Hakk’a yakın bil özünü!..

Arzdan Arş’a gör izini;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

 

Seyr u sülûk, bir nur nefes;

Budur aşktan aldığım ders!..

Can özümden gelir bu ses;

«Gel, aşk ile yaklaş O’na!..»

 

Hâlden bilen, anlar sözü;

Aşk odunda titrer özü!..

Hakk’a lâyık eyle yüzü;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

 

Gör bu yolun hududunu;

Anla hilkat maksudunu!..

Kesme Hak’tan umudunu;

Gel, aşk ile yaklaş O’na!..

 

8 Temmuz 2023, Ankara