YÛNUSÇA KALACAK İZ VER ALLÂH’IM!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Zindana düşermiş, kuyudan çıkan;
Zindanda görecek göz ver Allâh’ım!
Bahtıyla yaparmış tahtını yıkan;
Bahtını sezecek öz ver Allâh’ım!

Yûsuf’u Mısır’a sultan eyledin,
Risâlet gömleğin derman eyledin,
Yâkûb’a vuslatı ferman eyledin;
Fakirim dilime söz ver Allâh’ım!

Sözüme şiirden kanatlar lutfet!
Yalnızca Sen’dendir inâyet, nusret,
Seherde secdede son bulsun hasret;
Yûnusça kalacak iz ver Allâh’ım!

Beyhûde sarılır insan dünyaya,
Çıksa da uzaya varsa da aya,
Bitirir ömrünü gün saya saya;
Sonu bahar olan güz ver Allâh’ım!

Yokuşu tırmanan neylesin düzü,
Geçenden hayırlı kıl ömrümüzü,
Mahşerde kiminin kararır yüzü;

«O gün» ak olacak yüz ver Allâh’ım!

Ne versen lütuftur bu gedâ kula,
Gurbetim burası, âhiret sıla,
İstemem gafletle geçen fâsıla;
Muhabbet alevli köz ver Allâh’ım!

Bağışla yanılır ve unutursam,
Kalemdir tutunup gezdiğim asam,
Tek râzı ol yeter, yok başka tasam;
Kerem et çoğalsın az ver Allâh’ım!