YOL EYLEMİŞ, KULA MEVLÂ’M!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

 

Aşkla çarpan kor yüreği;

Dil eylemiş, kula Mevlâ’m!..

Seyre salmış her feleği;

Kul eylemiş,* kula Mevlâ’m!..

 

Nefs elenir, bu elekte;

Yol incelir saf emekte!..

Aşkla dolan her petekte;

Bal eylemiş, kula Mevlâ’m!..

 

Gönül, ihram bil libâsı;

Dört kapıda, bul esası!..

Ömre salmış bir ihlâsı;

Hâl eylemiş, kula Mevlâ’m!..

 

Bil sendedir tevhid nûru;

Sende durur hak düsturu!..

Tecellîyle yakmış Tûr’u;

Kül eylemiş, kula Mevlâ’m!..

 

Gönül, hoş gör bu dervişi;

Bilen bilmez böyle işi!..

Serin kılmış, kor ateşi;

Gül eylemiş, kula Mevlâ’m!..

 

Geç bir ömrün zâhirini;

Şerh et, bu aşk tefsirini!..

Tâ «Elest»te can seyrini;

Yol eylemiş, kula Mevlâ’m!..

 

11 Haziran 2023

_________________________

* Kendinden (bir nimet olarak),
göklerde ve yerde olanların tamamına
(Allah) sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten (sayısız) âyetler (ve alâmetler bulunmaktadır). (el-Câsiye, 13)