DOKTORA GEREK YOK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

Kalbim dirençlidir hüzne, acıya,

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

Tahammülüm yüksek her tür sancıya,

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

 

Sabırlıyım gelen her musîbete,

Kendimi adadım hep ibâdete,

Canımı veririm ben hidayete;

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

 

Çektim nazarımı maldan, ağyardan,

Hicret ettim yaşadığım diyardan,

Ölsem de vazgeçmem sevdiğim yârdan;

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

 

Seher vakti çalsa kapımı ölüm,

Sakın ağlamasın ardımdan gülüm,

Biliyorum susmayacak bu dilim;

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

 

Bir gün İbrahim’im bir gün İsmail,

Allah için her zaman olurum Hâbil,

Sûr’a üfleyecek elbet İsrâfil;

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…

 

Sükûtî’yim gönül vermem dünyaya,

Asla bel bağlamam hiçbir rüyaya,

Başımı çarpsam da sert bir kayaya;

Doktora gerek yok! İyiyim böyle…