AŞKIN GÖZYAŞLARI

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

 

 

Teşrif eyle bir gün, yâ Rasûlâllah,

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

Göster Gül yüzünü Rızâ en-lillâh,

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

 

Bir tebessüm buyur, artır irfânı,

Bas beni bağrına, geçeyim cânı,

Ulaştır kemâle, kalpte îmânı;

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

 

Nûrunla nazar kıl, yaksın aşkullah,

Feyiz ver kalbime, coşsun zikrullah,

Beraber diyelim; «Allah Hû Allah!»

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

 

Tutuver elimden, dursun bu figan,

Al beni gönlüne, yetsin bu hüsran,

Sevginle sar beni, bitsin bu hicran;

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

 

Çağır huzûruna seherde bazen,

Göster nur cemâlin, uyanık iken,

Sevginle yüzüme bakıver lütfen!

Şu fânî cihanı cinân et bana!..

 

Al götür Sultanım, «fenâfillâh»a,

Yetiştir Efendim, «bekābillâh»a,

Vâsıl et Hünkârım, yüce Allâh’a;

Şu fânî cihanı cinân et bana!..