YAŞ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Hadîs-i şerifte buyurulur:

“Âdemoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: 

 Mala karşı hırs ve
Hayata karşı hırs.”

      (Buhârî, Rikāk, 5; Müslim, Zekât, 115) 

 

“Âdemoğlu yaşlanır, 

Çifte hırsı canlanır, 

Ölmek istemez de hiç, 

Servet aşkı şahlanır.”

 

Beklenir yavaşlasın, 

Pek garip ki hızlanır.

Böyle puslu vâdide,

Şeytan elbet avlanır.

 

Gün gelir ömür biter, 

Son nefes tamamlanır, 

Atlas isteyen o baş, 

Taş zemîne yaslanır.

 

Fâni ihtiraslara, 

İçli içli ağlanır, 

Tek umut da mahşere, 

Korkularla bağlanır.

 

Aklı varsa insanın, 

Bundan evvel uslanır.

Âhiret için yaşar, 

Boş cihânı boş tanır.

 

vezni: fâilâtü / fâilün