NE YAPMAMIZ LÂZIM?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

Akıl ve gönlü çelen fikri yolmamız lâzım,

Şırıl şırıl yedi deryâya dolmamız lâzım!..

 

Bugün adım başı her yanda bir tuzak kurulu,

Aman, aman, daha dikkatli olmamız lâzım!

 

Hedef, ömür boyu dal dal yeşermedir lâkin,

Zaman gelince bu dünyâda solmamız lâzım!..

 

Gönül şaşar, o kadar çok ki gözde sevgililer,

Ezelde sevdiğimiz yâri bulmamız lâzım!..

 

Ölüm demek diriliştir seven için Seyrî,

Sevip dirilmeye candan tutulmamız lâzım!..

 

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)

 

11 Aralık 2005