221. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

 

Her şeyin bize ait olanına tâlip olmalı, bize mahsus olanını muhafaza etmeli. 

 

Bizim senemiz, ibâdet takvimimizin başı olan Muharrem’dir. Hicreti esas alan, gönüllerimizi asr-ı saâdete bağlayan hicrî takvimimizde 1445’e geldik. 

 

Diğeri ise, dünyaya entegre bir takvim. Hıristiyan âlemine ait, Roma’da şekillenmiş, Papalık tarafından son şekli verilmiş olanı. Onu da biliyor ve kullanıyoruz ama yerli ve millî, biz olandan kopmamak şartıyla. Daima bizim olana hicret etme şuuruyla…

 

Ömür muhasebesinin yıllık durağı olan hicrî yılbaşımız, bu sene Temmuz’a isabet etti. Sıcak bir yaz mevsimine… Peygamberimiz’in aşûre orucunda bile sergilediği şahsiyet tavrını,  Kerbelâ’da şehâdete susayan Hazret-i Hüseyin’i ve ehl-i beyti, yedinci yılına giren 15 Temmuz’un hâtıralarını birbirine bağlayan bir tedâî zinciriyle… 

 

Yaz mevsimi, maalesef bazı mes’ûliyet sahiplerinin rehâvetine sahne olurken; sapkın fikirler, haramlar ve fuhşiyat ise neredeyse özellikle bu vasatta işbaşı yapıyor. Hayırlı gayretlere karşı; 

 

“–Bu sıcakta sefer mi olur?” diyenler, ahlâksızlığa yürüyüşlerini bu sıcakta yapıyorlar. 

 

Bu sebeple gece-gündüz, yaz-kış, Kur’ân ve Sünnet’e, güzel ahlâka ve takvâya hicret yürüyüşünü sürdürmek ve bunu son nefese kadar bir ömür azimle, sebatla devam ettirebilmek şart. Bir başka ifadeyle; 

 

Ebedî Kurtuluş için;

 

ÖMRÜN İHYÂSI

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Ömrün İhyâsı için iki hayat verici nefese dikkatimizi çekti:

 

–Diriltici bir ruh olarak Hazret-i Kur’ân,

 

–Canlı bir Kur’ân olarak Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-.

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Ömür Nimeti ve Muhasebesi»ni kaleme alırken, vefâtının 24’üncü sene-i devriyesinde merhum Musa TOPBAŞ -rahmetullâhi aleyh-’e dair hâtıraları da serdetti. 

 

Kıssalardan Hisselerde ise tebliğ mes’ûliyetimizi bizlere en güzel şekilde bildiren; «Tebük’ten Kalan Hâtıralar» yer aldı. 

 

Âdeta dosya mevzumuza güzîde bir misal gibi âhirete üfûl eden ve ardında hoş bir sedâ bırakan Abdülbâkî ORAL Ağabeyin tâziyesi de bu sayımızın bir tecellîsi oldu. 

 

Seçimin ardından yeni dönemde en çok arzu edilen inkişaf ve gösterilmesi beklenen ihtimam; 

 

•Eğitim, aile,

 

•Mâneviyat ve ahlâk sahasında…  

 

Dosyamızda bu gayeye mâtuf mühim teşhisler, faydalı teklifler, dilekler ve temennîler sıralanmakta… 

 

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, nesillere âdeta şîrâze olacak ilk nesillerin ehemmiyetini ve güncel fıkhî meselelerden sigorta mevzuunu kaleme aldı. 

 

Ömrü aceleyle değil sabırla diriltmenin nebevî çerçevesi, ecdâdın ehl-i beyte muhabbet ve tâzîminin nişâneleri, sağlık ve gıdâ tavsiyeleri, tarihî anekdotlar, eğitim erbâbından hâtıralar, kıssalar ve nükteler… 

 

Ömrün şairce ihyâsı, beyit beyit inşâsı…  

 

1445’te de yüz akıyla…

 

Yüzakıyla…