220. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında memleketimiz için mühim bir seçimi geride bırakıp, yola devam ediyoruz. Çünkü asıl yol, eğitim. Yarını belirleyecek olan, nesillerin kıvâmı. 

 

Bu ay geleceğimiz olan milyonlarca evlâdımız, eğitim yılını bitirip yaz tatiline girecek. Nasıl seçim bitse de asıl iş şimdi başlıyorsa; resmî ders dönemleri bittiğinde de eğitim, yani evlâtların şekillenmesi esas orada yeni başlıyor. Resmî eğitim zarûrî. Fakat herkes biliyor ve itiraf ediyor ki, her şeyi ondan beklemek yanlış. 

 

Nasıl amatör ruh, profesyonel kalıplardan çoğu defa daha kıymetli, daha zinde ve daha verimli ise, eğitim dünyasında da kalıpların ötesindeki husûsîleştirebildiğiniz gayretler, daha tesirli nesiller üzerinde.  

 

Nasıl seçim döneminde meşhur olduğu üzere, başarının düşmanı rehâvet ise; eğitimde de atâlet kökünden gelen tatiller, husûsî gayretlerden hâsıl olacak faydayı kuma gömebilir. 

 

Evet, hava sıcak… Ama hasat da tarlada… En azından insanların çokça yaşadığı coğrafyalarda, gündüzler uzuyor, sen daha fazla gayret edebil diye, verimin artsın diye… Bir de buradan bak. 

 

Nasıl dünya âhiretin tarlasıysa, tahsil çağı olan gençlik de, hedef zaman olan olgunluk ve ötesinin tarlası. O tarla yaz-kış demeden emek istiyor. 

 

Ay sonunda hac ve kurban ile, İbrahim ve İsmail -aleyhime’s-selâm- ile buluşmamız var. Orada da baba-evlât, hoca-talebe, mürşid-sâlik ve oradan Rab ve kul münasebetleri üzerine nice dersler var. Hava sıcak, can tatlı, bıçak keskin… Fakat ancak hevâ ve hevesin boynuna gayret bıçağını çalabilenler, yaklaşabilir; Allâh’a ve O’nun ikramlarına… Bayram sevincine… Hayırla anılmaya… İstikbâli şekillendirmeye… 

 

O bıçağı çalabilmenin yegâne şartı:

 

HAKK’A RÂM OLABİLMEK

 

Bunun îzahı da Mevlânâ Hazretleri’nin meşhur rubâîsinde:

 

Kur’ân’ın hizmetinde olmak.

 

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yolunun tozu olmak. Sünneti üzere olmak.

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Allâh’a kurban olmayı, O’nun sözünü dinlemek olarak tarif ederek, Hakk’a râm oluş sırrının çerçevesini âyetlerle çizdi.

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi«Halîlullah ve Habîbullah Örnekliğinde ALLÂH’A DOST OLABİLMEK» başlıklı makalesinde, gönül tahtını işgalcilerden temizleyip, Cenâb-ı Hakk’a tahsis edebilmenin inceliklerini kaleme aldı. 

 

Kıssalardan Hissemiz ise; «Ruhları Tedavi Hasleti» çerçevesinde, Peygamberler Sultanı’nın, ashâbında karşılaştığı farklı farklı meselelerde, onları nasıl irşad ve ihyâ ettiğine dair misaller var.

 

Kalem erbâbı, dosyamıza farklı cihetlerden bakıp, bambaşka pencereler açtılar. 

 

•Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM; hayır müesseselerinde, gayret ehli arasında çıkan insânî problemlere mühim çözümler sundu. 

 

•Gençliğe yaklaşımda sergilenebilecek yeni tavır ve projeler,

 

•Kurban tedâîsiyle hayvan hakları noktasında dünyada gösterilen ifrat-tefrit ve itidal, 

 

•Peygamberler tarihinde, eğitim nazarıyla gözden geçirilebilecek noktalar ve daha birçok tespit, teşhis ve teklif… 

 

Hat sanatından tarihe, bilim anlatıcılığından tıp ve sağlığa dergimizde birbirinden faydalı muhtevâ siz okuyucularını bekliyor.

 

Tabiî ki, Yüzakı’na mahsus bir güzellikle, şairâne bir hassâsiyet ve edîbâne bir zarâfetle…

 

Yüzakıyla…