ÖLÜM DE VAR!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

Kalp uyandı, can uyandı,

Hayat varsa ölüm de var!

Yâr elverdi, ağyâr yandı!

Hayat varsa ölüm de var!

 

Eskidi mi kahkahalar,

Bulunmaz olur vahalar,

Göçüp gitti ejderhâlar;

Hayat varsa ölüm de var!

 

Pâre pâre olur gönül,

Hasretinden yanar bülbül,

Seher vakti ağlar her gül;

Hayat varsa ölüm de var!

 

Dünya bâkî değil fânî,

Giymeyen mi var kefeni!

Kim kaldıracak düşeni?

Hayat varsa ölüm de var!

 

Gece kara, sevda kara!

Kalk bu çağda huzur ara!

Ömür celse, ecel yara!

Hayat varsa ölüm de var!

 

Ey Sükûtî hâlin nice?

Şaşırma ölüm gelince!

Unutma ki Sırat ince!

Hayat varsa ölüm de var!