SURLARINDA AL BAYRAK DALGALANAN İSTANBUL!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Gerçekleşti mûcize, duâlar oldu kabul;

Beş yüz yetmiş yıl önce fethedildi İstanbul!

 

Fatih Sultan Mehmed’in en şanlı zaferidir;

Toprağına abdestsiz basılmasa yeridir.

 

O yer ki «Dersaâdet», girenler kalır elbet;

Görüp ayrı kalana, gittiği her yer gurbet…

 

Bir zaman, kıymetini bilemedik İstanbul!

Ne lâyık ümmet olduk, ne hakkāniyetli kul!

 

Biz bize lutfedilen her şeyi yaraladık,

Acep ne oldu birden tarihi karaladık?

 

Bir vakit duyamadık rahmet sadâlarını;

Nârâya tebdîl olan «Tekbir» nidâlarını!

 

Mahzun bükülür boyun, geldikçe hatırlara;

Zülfiyâre dokunur, yazılsa satırlara…

 

Şol «Mescid-i Cuma»da alınmıştı o «Tekbir»

Çok şükür Ayasofya, şimdi «Câmi-i Kebîr»

 

Mânevîyat rûhunu hissedip tatmak için;

Peygamber müjdesini kalpte yaşatmak için;

 

Bir büyük fetih gerek, pas tutmuş gönüllere,

İnşirah dileyerek, yas tutmuş gönüllere.

 

Helâl lokma olmalı bedenlerin gıdâsı,

Çınlatmalı şafağı zikir, şükür, duâsı.

 

Arınmalı hâneler; sû-i zandan, riyâdan,

Uyanmalı mü’minler, kâbus dolu rüyadan.

 

«Aman yâ Rabbî!» deyip, boyunlar bükülmeli,

«Tövbe yâ Rabbî!» deyip gözyaşı dökülmeli.

 

Yıkanmalı kalpleri işgal eden ne varsa,

Titretmeli ruhları, bedeni sarsa sarsa…

Yüreklere cesaret, bileklere güç gelsin!

Kudemânın izinde gidene övünç gelsin!

 

Rafların baş kitabı rahlelere açılsın,

Okuyup dinleyene misk-i amber saçılsın!

 

Tarihin ışığıyla aydınlansın istikbal!

Bir şûle de sen yakıp, dâim aydınlıkta kal!

 

Kaybettiğin cevheri köklerde arayıp bul!

Surlarında al bayrak dalgalanan İstanbul!

 

2023