HEPİMİZ ÇOBANIZ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

Biter mi sanırsın bu hesap burda?

Ölülerden, dirilerden mes’ûlüz…

Hepimiz çobanız, nice bozkırda,

Güttüğümüz sürülerden mes’ûlüz…

 

Rabbimiz buyurdu biz: «belî» dedik,

Besmeleyle açtık burçlarda gedik!

Nerden aldık, nere verdik, ne yedik;

Tazelerden, kurulardan mes’ûlüz…

 

Hoyrat kışlar biter, bu ayaz gider,

Sahip çıkamazsak, bahar-yaz gider,

Şaşırma; çoktan çok, azdan az gider;

Ufaklardan, irilerden mes’ûlüz…

 

Zâlimlerin tezgâhında erirken,

Şeytanların yaptığını görürken,

Gidişâtın cevabını verirken;

Sorduğumuz sorulardan mes’ûlüz…

 

Mü’min değil, kâfirlerle gidenden,

Bâtılların dâvâsını güdenden,

Vatan peteğini yağma edenden;

Bal yapmayan arılardan mes’ûlüz…

 

«Tanrı ulu» diyen dili unutma!

Kur’ân’a uzanan eli unutma!

Celil’im yüz yıllık yolu unutma;

Kirlilerden, durulardan mes’ûlüz…

 

Boynuzsuz, boynuzdan alacak orda,

Bozkurtluğu sorulacak bozkurda,

Hepimiz çobanız nice bozkırda;

Güttüğümüz sürülerden mes’ûlüz…