DÜĞÜM

Basri DOĞAN basridogan@hotmail.com

 

 

Dalgalar kıyıyı okşarken yavaş,

Kayalar incelir, erir zamanda.

Körpe dimağlarda başlar bir savaş,

Bin fitne savrulur tüten dumanda.

 

Yol uzar, tâkat yok, gayret nâfile,

Dengeyi kaybeden kapılır sele,

İçinde deveran eder zelzele;

Yerle yeksan olur, zemin bir anda.

 

Suların yüzünde gezinir keder,

Ufuk çiçeklenir, serâba döner,

Deryâda, kavrulan yorgun her nefer;

Bir yudum vuslatı tadar limanda.

 

Varlığı, yokluğa resmeden boyut,

Yayılır, ne varsa silinir mevcut,

Kabirde son bulur çizilen hudut;

Kimisi kârdadır, kimi ziyanda.

 

Zaman boğum boğum döner kaybolur,

Hayal köpük gibi söner kaybolur,

Bir damla, toprağa iner kaybolur;

Canlanır, yeşeren zarif fidanda.

 

Rüzgârın önüne düşer bir yaprak,

Umutlar uçuşur kanat çırparak,

Her şeyi eriten efsunlu toprak;

Sorular çözülmez düğüm insanda.