FETİH RÛHU

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com

 

 

Fetih rûhu, sadâkattir Rasûl’e,

Fetih rûhu, Ebûbekir olmaktır.

Ayrılmadan kutlu Nebî izinden,

Sarsılmayan ihlâs ile dolmaktır.

 

Fetih rûhu, ölümlere gülerek,

Şahâdeti eşsiz şeref bilerek,

Mazlumların feryâdına gelerek;

Hak aşkıyla dâim sefer kılmaktır.

 

Fetih rûhu, değildir ki ham hayal,

İlhamıdır Hak haykıran can Bilâl,

Yüreklerde dalga dalga istiklâl;

Mayasını gönüllere çalmaktır.

 

Fetih rûhu, daim hakkı söylemek,

Hedefleri Kur’ân’a râm eylemek,

Sonsuzlukta yüz güldüren has emek;

Deryâsına tevekkülle dalmaktır.

 

Fetih rûhu, Fatihlerin izinde,

Secde izi parlar iken yüzünde,

Asla yalan olmamaktır sözünde;

Mutluluğu doğrulukta bulmaktır.

 

Fetih rûhu, benzememek yabana,

Fetih rûhu, adımlamak irfâna,

Gıpta edip Ulubatlı Hasan’a;

Muhammedî ahlâkla yol almaktır.