ŞEHR-İ RAMAZAN

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.comGelince şehr-i Ramazan,
Tut orucu, sevap kazan.
Yetim, öksüz fukarâya;
Yemek için dolsun kazan.

Aç kalmayan kul ne bilsin,
Sevmeyen nasıl sevilsin?..
Seherde giryân olmayan;
Gözyaşını nasıl silsin?..

Oruç, günah kirin yıkar,
Nefsin ağzına gem tıkar,
Bereket yağar sofraya;
Hamd ü senâ Arş’a çıkar.

Niyet, Rabbe verilen söz,
Söze sâdıktır her dem öz,
Mâsivâdan uzaklaşır;
Cümle uzuv; dil, kulak, göz.

Rahmet bulutları iner,
Kur’ân ile kalbe siner,
Vakit salât-ı fecr vakti;
Kalemde mürekkep diner.

Cümleye hayırlı ola,
Terazi sevapla dola,
Ey şem’e tâc olan Şûle;
Yan ki karanlık nûr ola!