BİRLİK ZAMANI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Bünyeyi kemirir amansız illet,
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.
Acıdan, kahırdan bıktı bu millet,
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.

Dînin değer verir; akla ve ilme,
Ayrılığa düşüp, oyuna gelme!
Dili hançer edip, gönlümü delme!
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.

Asırlık yaradan dertlidir sîne,
Hakk’a sırt çevirip, dönme tersine!
Aldanıp kapılma, azgın nefsine!
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.

Hakikat ortada ayan be ayan,
Gerçeğe kör olma, gafletten uyan!
Her türlü zorluğa tedbirle dayan!
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.

Bıkmadın mı nice süslü yalandan?
Mağrur olup, halkı mağdur kılandan,
Kurtar artık vatanını talandan;
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.

Haktan, adâletten ayrılma sakın!
Hükmünle emsalsiz bir tavır takın,
Niyazkâr hayırlı yarınlar yakın;
Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı.