BU FASIL…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

Af yağar -her sene- hikmet bu fasıl,

En günahkâra da rahmet bu fasıl!

 

Ebedî tartıda kurtulmak için,

Sırr-ı Kur’ân ile sohbet bu fasıl!

 

Mağfiret bâbını, bülbül şakısın,

Farz oruç mevsimi, âyet bu fasıl!

 

Mum eden terbiyesinden dolayı,

Ecri Allah’ta, bir izzet bu fasıl!

 

O kadar tatlı ki, iftar ve sahur,

Rabbimin lütfu bu, nîmet bu fasıl!

 

Donatır bizleri bambaşka edeb,

Muhteşem bir medeniyyet bu fasıl!

 

Ay misal döndürür Allâh’a bizi,

En güzel vuslata dâvet bu fasıl!

 

Hele tam kadrine ermek, ne şeref,

Tâ bin aydan daha kıymet bu fasıl!

 

Ramazan faslı bu Seyrî, uyuma,

Çifte bayram, bize cennet bu fasıl!

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)