KİM ÇEKER Kİ DERDİMİZİ!..

Mehmet Ali KALKAN

 

 

Yüreğimin seherinde,

Yel çeker mi derdimizi?

Göklerim kökten derinde,

Sel çeker mi derdimizi?

 

İçim alev perde perde,

Dışım kendimle seferde,

Ummânın taştığı terde;

Göl çeker mi derdimizi?

 

Kanat sesiydi duyduğum,

Düşen yıldızdı saydığım,

Aldığım, kendi koyduğum;

Kul çeker mi derdimizi?

 

Yollar ayân avucumda,

Bir gurbet saklı göçümde,

Nice kırık ses içimde;

Tel çeker mi derdimizi?

 

Hüzün düğümlü şarkılar,

Yaralı bir ceylân arar,

Baharında solduğum yâr;

Gül çeker mi derdimizi?

 

Gül dikenler ocak ocak,

Tuza batmış bıçak bıçak,

Yangınlarım kucak kucak;

Kül çeker mi derdimizi?

 

Kalemim hece taşından,

Duyduğum puhu kuşundan,

Mürekkebim gözyaşından;

El çeker mi derdimizi?

 

Vakte uzak can hânesi,

Demsiz demdir bahanesi,

Gün dediğin kar tanesi;

Yıl çeker mi derdimizi?