TEVÂZU

 

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

İstemem dünyada, mal-mülk dermeyi,

Alnı ak, başı dik yürümek yeter!

İstemem bâtılda filiz vermeyi,

Hakk’ın toprağında çürümek yeter!

 

Mazlum için gözden yaşı dökmeli,

Yardım kervanında başı çekmeli,

Bütün gönüllere sevgi ekmeli;

Nefreti kökünden kürümek yeter!

 

«Biz»e dönüşmeli «ben»lik dâvâsı,

Bir mürşid elinde onun devâsı,

İnsanı alçaltır kendi hevâsı;

Aşkın tavasında erimek yeter!

 

Gayet yükseklerden uçanlar varmış,

Dünya metâını seçenler varmış,

Gururla, kibirle geçenler varmış;

Akgül’e tevâzu bürümek yeter!