DÜŞTÜR ALLÂH’IM!

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

 

 

Her türlü hükmüne büktüm boynumu,

Cefân da vefân da hoştur Allâh’ım.

Yazdığın yazgıya açtım koynumu,

Canım kafesteki kuştur Allâh’ım.

 

Sen verdin, Sen aldın; gayrısı yalan,

Var mıdır âlemde ebede kalan?

Korkar mı ecelden, Rabbini bulan?

Sen’siz atan yürek taştır Allâh’ım.

 

Ezelden ebede döner bir çember,

Aşkın bir mihraptır, rahmetin minber,

Lutfunla bizlere tesellî gönder!

Bilirim bu dünya düştür Allâh’ım.

 

Sen’in rahmetini tartar mı mîzan?

Baharı bizlere eyleme hazan!

Tutuşur sînemde âteş-i sûzan,

Garibe her bahar kıştır Allâh’ım.