NELER SÖYLER!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Hayat bir tek yudum şerbet, içenden cân alır elbet,

Ölüm, hiç ölmeyen ibret, şu mâtemler neler söyler!..

Yerinden dağ dahî oynar, denizler durmadan kaynar,

Yer altından büyük ihtar, şu depremler neler söyler!..

 

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün