YÂ İLÂHE’L-ÂLEMÎN!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Fâil-i Mutlak Sen’sin, Kādir-i Mutlak Sen’sin!
İlticâ eyliyoruz, gazabından affına.
Biz âciz kullarını imtihan eyleyensin.
Sığınırız yâ Rabbî! Zâtından yine Sana!

Kalem ağlıyor şimdi, kelime kifâyetsiz,
Yalvarıyoruz Sana, tevbe-istiğfâr ile.
Eyleme bizi Rabbim sevgisiz, merhametsiz!
Bir kez daha anladık, mal-mülk hepsi nâfile.

Bırakıp bir kenara şek, şüphe ve gümânı,
Mağdura el uzatıp, gönlünü alacağız.
Sarmak için yarayı, zaman birlik zamanı;
Diyerek hep birlikte tek yürek olacağız!

Hatalar hoş görülmez, edilir müsamaha,
Yanlış yapan, telâfi etmeyi bilmelidir!
Bir daha bırakılmaz, vicdansızlara saha,
Her iş, ehil olana tevdî edilmelidir!

Önce tedbir alalım, azim ve gayret ile,
Hep doğru kullanalım ihsân ettiğin aklı.
Mesken inşâ etmeyi, lutfet muhabbet ile,
Sonra tevekkül zırhı içinde şükür saklı.

Her zorluğun ardından, kolaylık veren Sen’sin,
En güzel kolaylığa  eriştir cümlemizi!
Gizli-ayân her işi,  her dâim gören Sen’sin!
Küfrân-ı nimet ile imtihan etme bizi!