217. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

 

Dünya bir imtihan âlemi. 

 

Bu imtihanın karnesini mahşerde alacağız. Kantara orada çıkacağız. Mülâkata orada gireceğiz. Günümüz üniversite tabiriyle «finaller» âhirette. Lâkin daha bu dünyadayken de ara imtihanlar ve vizelere tâbî olabiliyoruz. 

 

Ağır bir ara imtihan yaşadık. Kıyâmeti hatırlatacak kadar ağır, geniş ve derin. Çoğu Avrupa ülkesinin yüz ölçümü kadar bir sahada, milyonlara tesir eden bir zelzele. Şehidlerimize rahmet, aziz milletimize geçmiş olsun!.. Tarihimizde böyle felâketlere; «Kıyâmet-i suğrâ / Küçük kıyâmet» adı verilmiş. Buna da; «Asrın Felâketi» dendi. 

 

Enkaz altında kalan ehl-i îman şehîd oldu. Onların imtihanı bitti. Geride kalan bizlerin imtihanları devam ediyor: 

 

•Kardeşlik, dayanışma ve imdâda yetişme imtihanlarımız var. Yaraları sarmak, maddî ve mânevî destek olmak… Sıcağı sıcağına bu imtihanlarda güzel bir yardımlaşma heyecanı yaşandı. 

 

-İnşâallah «devamlılık» imtihanında da muvaffak olunur. 

 

-Yaklaşan Ramazân-ı şerif de bu merhamet, cömertlik ve kardeşlik gayretlerine sıcak ve müsbet tesir eder inşâallah. 

 

•Ara karne… Ocak ayında, bir mânâsı da; «İşini güzel, Allah görüyor gibi sağlam» yapmak olan «ihsân»ı işlemiş, Şubat’ta; «Yarına Hazır mıyım?» suâliyle hazırlıkları gündeme getirmiştik. Maddesiyle mânâsıyla, tedbir ve takdir sahasında, bu ara karnedeki kırık notlardan, yıkık binalardan herkes nasîbini almalı ki, asıl büyük finalde, telâfisi olmayan noktada yüzü yere bakanlardan olmayalım. 

 

Materyalistler gibi depremleri üst üste bindiren mânâyı, sadece fay kırılmasına yıkacak değiliz. Lâkin mânâyı tefekkür ederken, «kul hakkı»na taalluk eden maddî boyutu da ihmal edecek değiliz. Deveyi bağlamadan tevekkül etmeyecek, bütün tedbirlerin üstündeki hakikati, bu cihânın fânîliğini unutmayacağız. 

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; depremzedelerden doğrudan dinlenen kayıtlar etrafında, bu büyük âfette karşılaşılan büyük ibretleri kaleme aldı. 

 

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, kendileriyle gerçekleştirdiğimiz mülâkatta; «Ramazân-ı şerîfi ihyâ etme»nin mühim noktalarını misallerle anlattı. Ebedî Fecre köşesinde ise; «Zor Zamanlarda Mü’min Yüreklerin Tesânüdü»ne davet etti. Mü’minlerin derdiyle dertlenme zamanı… 

 

Dosyamızda; Ramazân-ı şerif, oruç, Çanakkale zaferinin yıldönümü gibi Mart’a müteallik mevzular dışında, yine deprem muhasebesi var. Asr-ı saâdette yaşanan bir deprem karşısında Rasûlullah Efendimiz ve ashâbın hâlini Âdem SARAÇ Hocamız yazdı. Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, âfet fıkhına dair sualleri cevapladı. 

 

Şair de kanlı gözyaşını mürekkep edip asrın felâketine ağıtlar yazdı. Ancak ağıtımız da, sabır ve rızâ imtihanında kaybetmeden… Bilhassa devam eden imtihana, dayanışmaya davet vurgusuyla… 

 

Bu olağanüstü şartlarda, Yüzakı Mecmûamız’ın 19’uncu yılı vesilesiyle hediyeli abonelik kampanyamızı size duyurmayı da bir sayı erteliyoruz. 

 

İmtihanlarda muvaffak olanlara ne mutlu!.. 

 

Yüzakıyla…