Kayseri’nin «Hâfız Âbi»si Merhum Mustafa ELİBOYALI’nın 17 Şubat 2010 Vefat Sene-i Devriyyesi Münasebetiyle… MUSTAFA ELİBOYALI

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

 

Mübârek rûhu için 3 İhlâs 1 Fâtiha…

 

Mahviyetle zâtını en geride belledi,1

Ubûdiyyet vasfını, titizlikle gizledi,

Sermayem muhabbetim, başka vârım yok; dedi,

Tevâzu libâsıyla ahlâkını süsledi.

Aile mesleğiydi, terziliğe meyletti,

Firâsetle dedesi, hocaya teslim etti,

Ardından takip edip Kur’ân’ı ezberletti.2

 

Eliboyalı; dili, Hak sözüyle boyalı,

Lakâbı «Hâfız Âbi» , Kur’ân ile oyalı,

İstikameti belli, yolu Hâcegân yolu,

Bir aşk düştü gönlüne, Sâmi ismin duyalı!3

Omuzuna yüklendi Sivas’ın vazifesi,

Yardım etti ihvâna, elverdikçe nefesi.

Âhiret günü gelip dolunca aşk u meydân,

Livâü’l-Hamd altında dönerken merd ü merdân,

Irak eyleme Rabbim, bu mübârek zâtlardan!

 

______________________

1 Altınoluk Haziran 2016, s. 41.

2 Altınoluk Haziran 2016, s. 41.

3 Altınoluk Haziran 2016, s. 42.