ALDANANA ŞAŞARIM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Şu yalancı mekân anlık bir uğrak,
Tamah edip aldanana şaşarım.
Her vardan ayırır zamansız firak,
Tamah edip aldanana şaşarım.

Ömür sandığımız sayılı nefes,
Her nefeste Hakk’ı anmak ne enfes!
Azdırır servete duyulan heves.
Tamah edip aldanana şaşarım.

Misafiriz dolup boşalan handa,
Bin türlü ahval var sırlı sayfanda.
Tüm arzular yarım kalır cihanda,
Tamah edip aldanana şaşarım.

Nefsin dizginini sakın bırakma!
Günaha dalıp da iflâsa çıkma!
Helâl kazanç varken harama sarkma!
Tamah edip aldanana şaşarım.

İmtihanda olduğunu unutma!
Benliğe kapılıp boş caka satma!
Boğazda kalacak lokmalar yutma!
Tamah edip aldanana şaşarım.

Yalanla örtülmez hiçbir hakikat,
Ağzından çıkana edesin dikkat!
Kula bâkî değil hiç bir liyâkat,
Tamah edip aldanana şaşarım.

Mükâfâtı vardır her bir mihnetin,
Îmân olsun en geçerli ziynetin.
Ne mal, mülkün kalır ne de şöhretin,
Tamah edip aldanana şaşarım.

Sakın dünya için dalma efkâra!
Sînende açılır onulmaz yara.
Bu hayat bir hiçtir kul Niyâzkâr’a,
Tamah edip aldanana şaşarım.