DELİ GÖNÜL CENNET UMAR

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Dilde zikir, kalpte nifak,

Bekle de dur, söksün şafak!..

 

Dilinde hep varsa şekvâ,

Tâat, olmaz derde devâ!..

 

Her amelde elzem niyet,

Mâverâda verme diyet!..

 

İbâdette yoksa ihlâs,

Hesap günü, mutlak iflâs!..

 

«Gündüz oruç, gece kumar,

Deli gönül cennet umar.»*

 

__________________

* Abbas SAYAR

دلی گوڭل جنت اومار