ARAKAN

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

 

İçimde bir sıkıntı, için için yanarım,

Hiç aklımdan çıkmıyor, ne hâldedir Arakan?!.

Gücüm yetmez zâlime, ancak zulmü kınarım;

Rabbim Sen yardım eyle, dursun artık akan kan!

 

Hangi tarafa baksam, ya bir vahşet ya ölüm!

Diri diri yakılmış, nice nice insanlar…

Tahammülüm kalmadı, dayanmıyor bu gönlüm;

Düşünsene müslüman, kan ağlıyor Myanmar!

 

Yardım eyle Allâh’ım, güçlü olsun bu millet!

Mü’min güçlü olsun ki, zulme boyun eğmesin!

Tüm cihanı kaplasın, yalnız hak ve adâlet;

Zâlimin attığı taş, mazlumlara değmesin!

 

İkiyüzlü kör dünya, söyle nedir emelin?!.

Niçin engel olmazsın, yok mu sende insanlık?

Zulüm pâyidar olmaz, gelir bir gün ecelin;

Aydınlanmaz bilirim, içindeki karanlık!

 

Güç ver Rabbim bizlere, eksilmesin gücümüz!

Gösterelim küffâra, nasıl olur adâlet!

Dinsin artık ağıtlar, dinsin artık acımız;

Destek olsun mazluma, ebed müddet bu devlet!

 

Sabır yağdır Allâh’ım, sağlam bassın ayağım!

Sen yardım et bizlere, zelil olsun tüm küffâr!

Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağım;

Yarın hesap soracak, el-Cebbâru el-Kahhâr!

 

12 Kasım 2019

آراقان