YENİ NESİL

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Hayırlara vesile bir nesil diliyorsan,

Kolunda defter, kitap, elinde kalem olsun.

Âtîyi inşâ için, usûlü biliyorsan,

Hâlinde illâ edep, rüyanda âlem olsun.

 

Hayalini nur devri süslesin ebediyyen,

Şâd olur dü cihanda her dâim; «Allah!» diyen,

Zamanı irşâd için en kıymetli hediyen;

Sözlerin hikmet dolu tevhidî kelâm olsun.

 

Rahmine sığın vaktin, avuç aç rahmetine,

Makbul saniyelerin sarıl merhametine,

Mâzîyi istikbâle çekenler hürmetine;

On altı renk çadırın, lâleli kilim olsun.

 

Rahle-i tedrîsinde şekillenen her biri,

İlk nazarda görmeli «İkra»daki cevheri.

Çağları değiştiren sultan Fatih, diğeri;

Kutlu emânetlerle taçlanan Selim olsun.

 

Ahlâkın; Hacı Bayram, Hacı Bektaş Velî’den,

Aziz Mahmud Hüdâyî, şeyhim Edebâlî’den,

Şiirin; Yûnus Emre, Yesevî, Fuzûlî’den;

Mânâsı Anadolu, mayası dilim olsun.

 

5 Aralık 2022, Elazığ

یڭی نسل