MEHMET ALİ’YİM ANNE!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

-Dursun Ali SAĞLAM’dan ilhamla 07.12.2010’da vefât eden annemin sene-i devriyesine-

 

Varoğlu nesebi soy ağacının,

Âtîye giden bir dalıyım anne!

Hayatta pişirip türlü acının,
Topluma sunduğu hâliyim anne!

 

Hep çabayla geçti çileli ömrüm,

Yokluğu, hicranı, kederi gördüm,

Sessizce gurbeti içimde sürdüm;

Yalnızlık derdiyle doluyum anne!

 

Boy versin çocuklar okusun diye,

İlmek ilmek ilmi dokusun diye,

Sevdalı bülbüller şakısın diye;

Yanık gönüllerin Nil’iyim anne!

 

Bıktım ikiyüzlü, nankör insandan,

Güven vermeyen, çift dilli yılandan,

Korkuyorum şu fırıldak zamandan;

Cinnete tutulmuş, deliyim anne!

 

Nedense hayat hep çektirdi zoru,

Mevsimlik gösterdi sade sürûru,

Tükenmez başımın karı, yağmuru;

Baharı bekleyen çalıyım anne!

 

Diyorlar; eskiden iyiydin, hastın,

Şan, şöhret arttıkça selâmı kestin,

Kimseden kendimi görmedim üstün;

Ben, bildiğin Mehmet Ali’yim anne!

 

Dünyaya daldıkça, düştüm çukura,

Bilmeden yöneldim, bin bir kusura,

Secdeyle kavuştum, ancak huzura;

Sonunda camiler gülüyüm anne!

 

Varoğlu’yum sahip çıktım dâvâma,

Güvenmedim gelip geçen makama,

Gücümce çalıştım dînim İslâm’a;

Mevlâ’nın nâçiz bir kuluyum anne!

 

13 Kasım 2022, Vezirköprü