GÖNÜL GENE DELLENDİN Mİ?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Gönül gene dellendin mi?

Her çiçeğe konup durdun!..

Peteklerin ballandı mı?

Gece-gündüz yanıp durdun!..

 

Güzelin cevri olmaz mı?

Hazan gelince solmaz mı?

Hüzün seni de almaz mı?

Çocuk gibi kanıp durdun!..

 

Yüzü gülse güzellerin,

Sökün eder hayallerin,

Coşuverir emellerin;

Dünyayı «Adn» sanıp durdun!..

 

Sükûtî sevdi seveli,

Gezdin havalı havalı,

Gördün ki hayat güveli;

Mâverâyı anıp durdun!..